Negruța O. „Culegere de miniaturi pentru clarinet și pian”

Cu o deosebită plăcere anunțăm apariția culegerii de miniaturi pentru clarinet și pian de Oleg Negruța.

Oleg Negruța „Culegere de miniaturi pentru clarinet și pian”. Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). 100 p. ISMN 979-0-3480-0332-0; ISBN 978-9975-87-393-2

Pentru achiziționarea publicației vă rugăm să ne contactați