Sonata pentru clarinet şi pian nr. 2 de S. Lobel în viziunea interpretativă a lui Eugen Verbeţchi.

În articolul de față autorul a realizat o analiză interpretativă a Sonatei nr. 2 pentru clarinet și pian de S. Lobel, în baza înregistrării audio cu valoare de unicat, care se află în fonoteca AMTAP. Înregistrarea a fost realizată de E. Verbeţchi (clarinet) și G. Strahilevici (pian) în 1968.

Istorioare amuzante (şase crochiuri) pentru cvartet de coarde şi clarinet de Z. Tkaci sub aspectul interpretativ

Articolul de față reprezintă o analiză interpretativă a ciclului instrumental „Istorioare amuzante” semnate de Zlata Tkaci. Cercetarea s-a făcut în baza înregistrărilor audio realizate de Eugen Verbeţchi, A. Kaftanat, B. Dubosarschi, N. Tatarinov ş.a. Autorul a încercat să delimiteze particularitățile stilului interpretativ al lui E. Verbeţchi și specificul tratării textului componistic.