Sextetul de clarinete „Elegance”

Sextetul de clarinete Elegance a fost format în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova în anul 2014. Acesta este constituit din studenții secției „Instrumente aerofone și de percuție” a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care s-au evidențiat pe parcursul studiilor prin succese remarcabile obținute la diferite concursuri și festivaluri – atât naționale cât și internaționale.