Despre mine

TIHONEAC Victor – clarinetist, pedagog, doctor în studiul artelor și culturologie. A studiat clarinetul în clasa profesorului Gheorghe Storoj la Școala de muzică din or. Briceni (1992-1999) și la Colegiul Republican de Muzică „Şt. Neaga” (1999-2003) în clasa profesorului Eugen Verbeţchi. După absolvirea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în anul 2007 (clasa de clarinet a lui Aurelian Dănilă), a urmat studiile postuniversitare prin masterat (2007-2009) și doctorat (2010-2013), în cadrul aceleiași instituții. La 10 decembrie 2015 a susținut teza de doctor în studiul artelor și culturologie cu tema „Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchi”, conducător științific Victoria Tcacenco, dr., prof. univ. În perioada anilor 2007-2017, angajat în calitate de artist al orchestrei (clarinet) Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare „Joc”, iar din februarie 2017 artist al Orchestrei Naționale de Muzică Populară „Folclor”. Paralel cu activitatea în colectivele vizate, din 2009 este lector universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, catedra „Instrumente aerofone și de percuție”. La momentul actual îndeplinește funcția de prodecan activitate științifică și artistică a Facultății Artă Muzicală și Șef secție „Instrumente aerofone și de percuție”.