Eugen Verbeţchi şi discipolii săi

Eugen Verbeţchi, profesor universitar, Artist al Poporului, a contribuit substanțial la dezvoltarea culturii muzicale din Republica Moldova, prin numeroasele concerte și înregistrări, prin activitatea pedagogică educând un număr mare de tineri interpreți. Printre ei sunt muzicieni cu renume care activează în diferite orchestre și instituții culturale – atât în Republica Moldova cât și în străinătate.

eugen-verbetchi-si-discipolii-sai

Bibliografie:

Tihoneac V. Eugen Verbeţchi și discipolii săi. În: Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice. Chișinău: Grafema Libris, 2012, nr. 2 (15). pag. 35-38.