Eugen Verbeţchi şi creaţia componistică din Republica Moldova

Articolul intitulat “Eugen Verbețchi și creația componistică din Republica Moldova” semnat de Victor Tihoneac, reflectă influența faimosului clarinetist și pedagog din Moldova E. Verbeţchi asupra creației componistice pentru clarinet. Autorul subliniază trei aspecte ale subiectului abordat. În primul rând, mai mulți compozitori au compus piese pentru clarinet sau diferite ansambluri special pentru acest interpret, orientându – se la capacitățile lui interpretativ – artistice, și beneficiind uneori de sfaturi ale maestrului ce țin de aspecte tehnice.

În al doilea rând, Eugen Verbeţchi a realizat un șir de înregistrări, promovând astfel muzica contemporană națională – atât în Moldova, cât și peste hotarele ei. În afară de aceasta, el includea piese noi semnate de compozitori autohtoni în repertoriul didactic al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

eugen-verbetshi-si-creatia-componistica-din-rm


Bibliografie:

Tihoneac V. Eugen Verbeţchi și creația componistică din Republica Moldova. În: Anuar științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice. Chișinău: Valinex SRL, 2011, nr. 1-2 (12-13), pag. 116-121.