Presă

În această rubrică vă prezentăm unele articole, publicații ce reflectă activitatea multilaterală a lui Eugen Verbețchi. Lista bibliografică este însoțită de fișierele electronice (PDF), care pot fi accesate și citite. Materialele prezentate sunt extrase atât din fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cât și din arhiva personală a lui Eugen Verbețchi, materiale oferite cu amabilitate de dna Lidia Verbețcaia, soția maestrului.

 1. Bogdănaş S. Clarinetiștii moldoveni au luat cele mai multe premii. În: Flux: cotidian național, 1998, anul II, nr. 110 (309). p. 8. (PDF)
 2. Buzilă S. Enciclopedia interpreților din Moldova. Chișinău: Museum; ARC, 1999. 499 p. (PDF)
 3. Chise L. Vernisaj sonor cu Eugen Verbeţchi și discipolii săi. În: Capitala, 2003, nr. 34 (392). p. 8. (PDF)
 4. Colac T. Clarinetistul Eugeniu Verbeţchi. În: Tinerimea Moldovei, 1971, nr. 20 (5022). p. 4. (PDF)
 5. Dănilă A. Mulțumesc, Maestre! În: Literatura și arta, 2001, nr. 40 (2928). p. 4. (PDF)
 6. Levco A. Din toată inima. În: Moldova Socialistă, 1979, nr. 81 ( 14089). p. 4. (PDF)
 7. Literatura și arta Moldovei: Enciclopedie. Chișinău: Redacția principală a enciclopediei sovietice Moldovenești, 1985, Vol. 1. 440 p. (PDF)
 8. Mircea N. Prim-clarinet. În: Chișinău: Gazeta de seară, 1971, nr. 43 (1795). p. 3. (PDF)
 9. Pojar S. Farmecul muzicii. În: Chișinău: Gazeta de seară, 1990, nr. 281 (7770). p. 3. (PDF)
 10. Spătaru V. La mulți ani, maestre! În: Curierul de seară, 2003, nr. 128 (8809). p. 3. (PDF)
 11. Tabac L. Suflătorii în ipostază de soliști. În: Tinerimea Moldovei, 1983, nr. 4 0 (6879). p. 4. (PDF)
 12. Аксёнов В. Встречи с Евгением Вербецким. В: Вечерний Кишинев, 1980, nr. 7 8 (4567). с. 3. (PDF)
 13. Аксёнов В., Евгений Вербецкий. В: Портреты советских исполнителей на духовых инструментах.Москва: Советский композитор, 1989. с. 127-141. (PDF)
 14. Белых М. Рядовой, но… не заурядный. В: Вечерний Кишинев, 1981, No 282 (5071). с. 3. (PDF)
 15. Бенгельсдорф С. Вечер камерной музыки. В: Вечерний Кишинев, 1984, No 130 (5819). с. 3. (PDF)
 16. Болотин С. Биографический словарь музыкантов-исполнителей на духовых инструментах, Ленинград: Музыка, 1969. 200 с. (PDF)
 17. Борисова М. Интересный Концерт. В: Советская Молдавия, 1982, № 22 (14580). с. 4. (PDF)
 18. Влад П. Встреча с музыкой. В: Народное Образование, 1985, No. 99 (2458). с. 2. (PDF)
 19. Захария И. Наставник будущих виртуозов. В: Независимая Молдова, 2004, № 199-200 (3406–3407). с. 4. (PDF)
 20. Корецкий М. Хочу играть на кларнете. В: Молодежь Молдавии, 1984, No. 68 (4969), с. 2. (PDF)
 21. Кочарова Г. Сквозь призму светлой лирики. В: Вечерний Кишинев, 1989, № 10 (7199). с. 3. (PDF)
 22. Мартынюк И. Начало. В: Советская Молдавия, 1985, №. 139 (15597). с. 4. (PDF)
 23. Милютина И. Обращаясь к душе человеческой. В: Вечерний Кишинев, 1979, nr. 37 (4226). с. 3. (PDF)
 24. Пожар С. Ансамбли с кларнетом. В: Советска я Молдавия, 1982, No. 296 (14854). с. 4. (PDF)
 25. Пожар С. Их приглашают лучшие оркестры. В: Кишиневские новости, 2003, № 20-21 (639-640). с. 4. (PDF)
 26. Пожар С. Кларнет Евгения Вербецкого. В: Вечерний Кишинев, 1985, № 127 (6116). с. 3. (PDF)
 27. Пожар С. Моцартовский юбилей Е. Вербецкого. В: Столица, 2002б № 54б с. 4. (PDF)
 28. Пожар С. Музыка, вдохновленная дружбой. В: Независимая Молдова, 1999, No. 92 (2040). с. 3. (PDF)
 29. Пожар С. Наслаждаясь Музыкой. В: Вечерний Кишинев, 1990, №. 281-282 (7770-7771). с. 4. (PDF)
 30. Пожар С. Новая надежда профессора Вербецкого. В: Кишиневский обозреватель, 2000, № 8. с. 4. (PDF)
 31. Пожар С. От замысла к воплощению. В: Вечер ний Кишинев, 1985, No 289 (6278). с. 3. (PDF)
 32. Пожар С. Памяти Евгения Вербецкого. В: Кишиневские новости, 2007. с. 4. (PDF)
 33. Пожар С. Полет души талантливой и беспокойной (Творческий портрет кларнетиста Евгения Вербецкого). В: Кодры. Кишинев: Молдова литературная, 1997. с. 269-288. (PDF)
 34. Пожар С. Семеро кларнетистов Евгения Вербецкого. В: Новое Время, 2000, № 99. с. 4. (PDF)
 35. Пожар С. Умолк чарующий кларнет. В: Коммунист, 2007, № 24 (571). с. 11. (PDF)
 36. Пожар С. Что нам предложит исполнитель. В: Кодры, Кишинев: ЦК КП Молдавии, 1986. с. 134-142. (PDF)
 37. Рэйляну Л. Конкурс: победы, надежды, проблемы. В: Вечерний Кишинев, 1983, № 91 (5480). с. 3. (PDF)
 38. Соловьева Т. Вербецкий мечтает о кларнетах за 2500 долларов для своих студентов. В: Новое время, 2001, № 46. с. 4. (PDF)
 39. Столяр З. Заслуженный успех. В: Вечерний Кишинев, 1980, No. 35 (4524). с. 3. (PDF)