Scurt istoric al catedrei „Instrumente aerofone și de percuție”

Iosif Dailis

Catedra Instrumente aerofone și de percuție și-a început activitatea în cadrul Conservatorului de Stat din Chișinău, înființat în anul 1940, fiind printre primele subdiviziuni care au început să funcționeze în cadrul acestei instituții. Prima persoană, care a ocupat funcția de șef catedră a fost Iosif Dailis (violonist și profesor),

David Gherşfeld

Clasa de flaut a fost condusă de Gheorghe Bodoi (artist al orchestrei simfonice a Filarmonica de Stat din Moldova), Clasa de clarinet era condusă de Gheorghe Herescu, iar Instrumentele de alamă erau predate de directorul Conservatorului David Gherşfeld. În timpul războiului, Conservatorul și-a întrerupt activitatea iar o parte din studenți și profesori au fost evacuați în orașul Kokand (Uzbekistan), în Caucazul de Nord, în Saratov, Sverdlovsk și în alte localități.

Simion Zlatov

Conservatorul și-a reînceput activitatea în vara anului 1944, iar șef al catedrei Instrumente de suflat și de percuție a fost numit David Gherşfeld, care conducea și clasa Instrumentelor de alamă. În luna septembrie, se restabilește la lucru Gheorghe Bodoi (clasa de flaut), iar în noiembrie este angajat la lucru ca pedagog la clasa de trompetă, compozitorul Simion Zlatov.

Nicolai Cerneatinski

Un alt întemeietor al învățământului muzical universitar a fost Nicolai Cerneatinski (1897-1961) – compozitor, dirijor de operă și de orchestră simfonică, acesta conducea clasa de clarinet în conservator și Școala muzicală de 10 ani, de la 1 martie 1945.

Alexandr Drapman

După cel de-al doilea război mondial, în luna august 1945, este invitat la catedra Instrumente de suflat și de percuție docentul Alexandr Drapman (1888–19??), în afară de clasa de corn, citea cursul de organologie, tehnica dirijorală, metodica de predare la instrumente de suflat. Mai târziu, în octombrie 1948, Alexandr Drapman a fost numit șef catedră Instrumente de suflat și de percuție activând până la pensionare (1 februarie 1953).

Constantin Enenko
Timofei Gurtovoi

Dintre cei mai buni absolvenți ai săi îi putem numi pe Constantin Enenko și Timofei Gurtovoi (trombon). Următorul pedagog, care a început să lucreze la catedră în anul de învățământ 1945-1946, a fost Alexandru Diacenco (1878–1948), care s-a restabilit la Conservator în septembrie 1945 activând aici până la 7 iulie 1947.

Grigore Şramko

Către anul 1946, la propunerea directorului Conservatorului David Gherşfeld au fost invitați pentru finisarea studiilor și angajare la lucru câteva persoane printre care: Grigore Şramko (oboi, fagot), Vasile Povzun (clarinet),

Vasile Povzun
Vasilii Hatin

Constantin Enenko (trombon), Vasilii Hatin (corn), G. Torpan (trompetă) și alții. Trei dintre aceștia – Grigori Şramko, Vasili Povzun și Constantin Enenko au constituit ulterior nucleul principal al catedrei Instrumente aerofone și de percuție pe parcursul mai multor ani.

Filip Evdodienko

În august 1946, la catedra Instrumente de suflat și de percuție, în calitate de profesor la clasa de flaut a fost angajat Filip Evdodienko. Printre absolvenții clasei lui au fost Vladimir Rotaru (compozitor, Maestru în arte), Alexei Evtodiev (Artistul Emerit), Ion Zaharia (Artist al Poporului), Vasile Iovu (Artist al Poporului) ș.a. În anul 1965, lui Filip Evtodienco i-a fost conferit titlul de docent (conferențiar), ulterior acesta fiind primul muzician printre suflătorii din Republica Moldova care a fost distins cu titlul de profesor universitar (1985). În ianuarie 1947, S. Turilkin a fost numit în funcție de șef al catedrei Instrumente de suflat și de percuție, conferențiar (docent) la clasele trompetă și trombon, iar mai târziu (10.XI.1948−1.II.1953) catedra Instrumente de suflat și de percuție a fost condusă de docentul Alexandr Drapman.

La primul concurs din istoria Conservatorului (20 mai 1947) premiul II i-a fost decernat lui Lev Kiseleov – studentul anului I de la catedra Instrumente de suflat și de percuție (clasa clarinet a lui Vasilii Povzun). În anul de studii 1946–1947, catedra Instrumente de suflat și de percuție a absolvit-o numai un singur diplomant – trombonistul Timofei Gurtovoi (clasa lui Serghei Turilkin) – viitorul prim dirijor al orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova, Artist al Poporului din URSS, laureat al Premiului de Stat al RSSM.

La 1 septembrie 1947 din cauza vârstei înaintate profesorul Alexandru Diacenco (clasa de trompetă) a fost înlocuit cu absolventul Conservatorului din Moscova G. Oganesean (trompetist, clasa profesorului Serghei Eriomin), care a lucrat la catedră cu mici întreruperi până la sfârșitul anului de studii 1948–1949. Un an mai târziu, în calitate de lector a fost angajat trompetistul A. Kalpinski care, anterior, a lucrat la conservatoarele din Baku, Leningrad, Taşkent, iar către 1 septembrie 1950 clasa de trompetă a catedrei Instrumente de suflat și de percuție era condusă Boris Davîdov (1911–1993) − fost absolvent al Conservatorului P.I. Ceaikovski din Moscova (clasa de trompetă a profesorului Serghei Eriomin). În 1950 au absolvit Conservatorul trei specialiști-suflători: clarinetistulMihail Caftanat, cornistul – Vasili Hatin și percuționistul – Gorislav Cerneatinski.

Gorislav Cerneatinski a fost unul dintre primii interpreți și profesori la instrumente de percuție în componența catedrei Instrumente de suflat și de percuție. Concomitent a lucrat în Orchestra Teatrului de Operă și Balet, în Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat din Moldova, la Colegiul de Muzică Șt. Neaga. Vasile Hatin este primul absolvent al catedrei Instrumente de suflat și de percuție, specialitatea corn. De la 1 septembrie 1952, Vasilii Hatin a fost angajat la catedră în funcția de lector asociat, clasa de corn. Printre cei mai talentați absolvenți au fost laureații concursurilor republicane, actualmente artiști emeriți ai RSSM Valeri Ureche (solist în Orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat), Cheorghe Ichim (solist al Orchestrei de cameră a Filarmonicii de stat), Dmitrii Lucaci, Ion Talpă, de asemenea pedagogii Vasile Velicico (Liceul-internat Republican de Muzică S. Rahmaninov), Mihail Dabija (Colegiul de muzică Șt. Neaga) ș.a.

În februarie anului 1953, la funcția de șef catedră a fost numit Grigore Şramko, iar Vasile Povzun a fost numit în funcție de director adjunct al Conservatorului pentru activitatea științifică și didactică, iar de la 23.XI 1953 îndeplinește funcția de director al acestei instituții. În legătură cu aceasta, la clasa de  clarinet temporar a fost invitat unul dintre cei mai buni absolvenți ai lui V. PovzunLev Kiseleov.

În 1971 Eugen Verbețchi, l-a înlocuit pe docentul Grigore Şramko la postul de șef catedră, activând în această funcție până în anul 2007. Au mai activat la această catedră N. Iordati – clarinet; I. Postovoi, E. Şabala – trompetă; I. Dabija – corn; I. Galcenco – trombon, F. Bazeliuc – tubă, P. Şikin – dirijat, B. Podjuc, V. Putilin – aranjamentul pentru fanfară, Zaharia Ion – prof. univ., Artist al Poporului, clasa de flaut. Din ziua deschiderii Conservatorului și până în anul 1980, catedra Instrumente de suflat și de percuție a educat și a pregătit 384 instrumentiști – 368 bărbați și 16 femei, inclusiv 110 la secția cu frecvență redusă la următoarele specialități: La postul de șef catedră în această perioadă au activat: Iosif Dailis, David Gherşfeld, S. Turilkin, A. Drapman, Grigore Şramko, Eugen Verbețchi, Pavel Usaci, Simion Duja, Anatol Cazac.

La 1 septembrie 2002, în baza reorganizării Universității de Stat a Artelor (înființat prin comasarea Academiei de Muzică G. Musicescu și a Institutului de Stat al Artelor în 1999) a fost instituită Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În prezent cele două facultăți (FAVDPM și FAICM) au fost comasate, iar unele catedre unificate în departamente, cu statut de secții, cea de Instrumente aerofone și de percuție fiind condusă de Tihoneac Victor (dr., conf. univ. inter.). În cadrul secției activează următoarele cadre didactice titulare: Duja Simion – Artist al Poporului, prof. univ. (clasa de clarinet), Ichim Gheorghe – Artist emerit, conf. univ. (clasa de corn), Hăruță Petru – drd., lect. univ., Maestru în Artă (clasa de trompetă), Iuriev Petru – drd., lector universitar (clasa de oboi); Mihailova Zoia – lector universitar (clasa de percuție).

De asemenea, la secției sunt angajați următorii profesori cumularzi: Cazacu Oleg – drd., lector universitar, Maestru în Artă; Gusarova Anastasia – dr., lector universitar; Juncu Alexandru – drd., asistent universitar; Aculov Ivan – Artist emerit, lector universitar; Cazacu Radu – asistent universitar; Hanganu Dumitru – drd., asistent universitar; Litvin Alexei – lector universitar, Maestru în Artă; Mușat Sergiu – dr., lect. univ., Artist Emerit; Spătari Ion – lector universitar, Artist Emerit; Taran Valdimir – drd., lect. univ., Maestru în artă ; Șveț Sergiu – asistent universitar.

Surse bibliografice:

  1. Cazac A. Instrumentele de suflat în arta interpretativă din Republica Moldova (anii ´20-´80 ai secolului al XX-lea). Autoreferatul tezei de doctor în studiul artelor. Chișinău, 2011. 28 p.
  2. Ceaicovschi-Mereşanu G. Învățământul muzical din Moldova [de la origini până la sfârșitul sec. XX]. Chişinău: Grafema Libris, 2005. 275 p.

De asemenea, vă propunem spre lectură un articol semnat de Nestor Ciobanu, conf. univ. (Academia de Muzică „G. Musicescu”):