Creația lui C.M. Weber în viziunea interpretativă a lui E. Verbețchi (în baza analizei „Grand Duo Concertant” pentru clarinet și pian)

„Grad duo Concertante” de C.M. Weber este o celebră creație inclusă în repertoriul celor mai iluștri clarinetiști. Printre cei cointeresați în realizarea unei versiuni interpretative a capodoperei weberiene a fost și Eugen Verbețchi, care nu doar a inclus-o în programul concertelor sale dar și a realizat o imprimare audio, care astăzi se păstrează în fonoteca IPNA „Teleradio-Moldova” și reprezintă un etalon al artei interpretative. În prezentul articol a fost realizată o analiză muzicologică și interpretativă a lucrării vizate în care autorul și-a propus drept scop evidențierea celor mai esențiale particularitățile stilistice ale renumitului clarinetist, conturând în cele din urmă o imagine artistică integră a interpretului.

pdf489

Bibliografie:

Tihoneac V. Creația lui C.M. Weber în viziunea interpretativă a lui E. Verbețchi (în baza analizei „Grand Duo Concertant” pentru clarinet și pian). În: Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate – Conferință Științifică Internațională (Chișinău, 24 septembrie 2019): Tezele comunicărilor. Chișinău: AMTAP, 2019 (Tipografia „Vailnex”). – pag. 114-115.

Înregistrare audio:

Weber C.M. Grand Duo Concertant pentru clarinet și pian, în interpretarea lui E. Verbețchi (clarinet) și S. Covalenco (pian). Înregistrat la 30.03.1984, la IPNA „Teleradio-Moldova”.

01.Allegro con fuoco

02.Andante con moto

03.Rondo Allegro


Notă: Înregistrarea a fost extrasă din fondul IPNA „Teleradio-Moldova”. Este interzisă copiere, distribuirea și/ sau comercializarea materialelor prezentate.