Simion Duja "Unforgettable songs (from Romanian folklore)"

We happy to introduce you a collection of the Romanian folk melodies which had been arranged by Simion Duja, among these: „La Nistru la mărgioară”, „Vin bădiţă, vin deseară”, „Cântec de leagăn”, „Nistrule pe malul tău”, „La oglindă”, „La morişca cea din jos”, „Mociriţă cu trifoi”, „Aseară vântul bătea”, „Leliţă-Ioană”, „Colo-n vale”, „Coasa”, „Cât e Siriul de mare”. Collections are available for the following instruments: clarinet, saxophone, and violin it is recommended for as didactic repertory for the music schools and high school of fine arts.

  1. Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc: (clarinet și pian). Chișinău: Pontos, 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 56 p. ISMN 979-0-3480-0294-1. ISBN 978-9975-51-814-7.        
  2. Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc: (vioară și pian). Chișinău: Pontos, 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 56 p. ISMN 979-0-3480-0296-5. ISBN 978-9975-51-816-1.    
  3. Duja, Simion. Melodii de neuitat din folclorul românesc: (saxofon și pian). Chișinău : Pontos, 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 56 p. ISMN 979-0-3480-0299-6. ISBN 978-9975-51-819-2.