Particularitățile interpretării repertoriului moldovenesc pentru clarinet de Eugen Verbețchi (în baza creațiilor lui V. Rotaru)

În articolul vizat autorul analiză sub aspect interpretativ două miniaturi pentru clarinet și pian semnate de V. Rotaru. Studiul a fost efectuat în baza înregistrărilor audio cu valoare de unicat, care se află în fondul IPNA „Teleradio-Moldova”. Înregistrarea Baladei pentru clarinet și orchestră de cameră a fost realizată de E. Verbeţchi (clarinet) şi Orchestra de Cameră a IPNA „Teleradio-Moldova” în 1976. Romanța pentru clarinet și pian a fost inclusă în filmul documentar Евгений Вербецкий în anul 1976 la „Moldova-Film”. Autorul a încercat să determine unele aspecte ale stilului interpretativ al lui E. Verbeţchi și anume: specificul tratării textului componistic, abordarea individuală a partidei clarinetului, indicațiilor dinamice, de articulație etc.

7

Bibliografie:

Тихоняк В., Особенности интерпретации молдавского репертуара для кларнета Е. Вербецким (на примере сочинений В. Ротару). В: Художественное произведение в современной культуре: творчество – исполнительство гуманитарное знание: [сб. статей]. Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2013. с. 126-135.

Înregistrare audio:

Rotaru V. Romanța pentru clarinet și orchestră de cameră, în interpretarea lui Verbețchi E. (clarinet) și Orchestra de cameră a IPNA „Teleradio-Moldova”, dirijor – Rotaru V.

Înregistrat la 2 iunie 1976

Rotaru V. Balada pentru clarinet și orchestră de cameră, în interpretarea lui Verbețchi E. (clarinet) și Orchestra de cameră a IPNA „Teleradio-Moldova”, dirijor – Rotaru V.

Înregistrat la 12 iunie 1977