Concertul pentru clarinet şi orchestră de cameră de S. Buzilă, în viziunea interpretativă a lui Eugen Verbeţchi

Articolul de față reprezintă analiza interpretativă a Concertului pentru clarinet și orchestră de cameră semnat de Serafim Buzilă, efectuată în baza materialelor audio extrase din fondul Companiei de Stat Teleradio-Moldova. Înregistrarea a fost realizată în 1975 de E. Verbeţchi (clarinet) și Orchestra de cameră a Companiei de Stat Teleradio-Moldova, dirijor — Timofei Gurtovoi. Autorul a încercat să determine unele particularități ale stilului interpretativ al lui E. Verbeţchi și anume: specificul tratării textului componistic, abordarea individuală a partidei clarinetului, indicațiilor dinamice, de articulație etc.

conceptul-pentru-clarinet-si-orchestra

Bibliografie:

Tihoneac V. Concertul pentru clarinet și orchestră de cameră de S. Buzilă, în viziunea interpretativă a lui Eugen Verbețchi. În: Anuar științific: Muzică, Teatru și Arte Plastice. Chișinău: Valinex SRL, 2013, nr. 3 (20), p. 59-67.

Înregistrare audio:

Buzilă S. Concert pentru clarinet și orchestră de cameră în interpretarea lui Verbețchi E. (clarinet) și Orchestra de cameră a IPNA „Teleradio-Moldova”.

Înregistrat la 12 noiembrie 1975

1. Allegro non tanto

2. Largetto

3. Allegro con brio