Evoluări solo

În acest compartiment puteți vizualiza diferite secvențe video cu evoluările solistice și de ansamblu susținute la diferite evenimente atât din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice cât și în afară.

Sextetul de clarinete „Elegance”

Sextetul de clarinete Elegance a fost format în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova în anul 2014. Acesta este constituit din studenții secției „Instrumente aerofone și de percuție” a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, care s-au evidențiat pe parcursul studiilor prin succese remarcabile obținute la diferite concursuri și festivaluri – atât naționale cât și internaționale.