Creația lui C.M. Weber în viziunea interpretativă a lui E. Verbețchi (în baza analizei „Grand Duo Concertant” pentru clarinet și pian)

„Grad duo Concertante” de C.M. Weber este o celebră creație inclusă în repertoriul celor mai iluștri clarinetiști. Printre cei cointeresați în realizarea unei versiuni interpretative a capodoperei weberiene a fost și Eugen Verbețchi, care nu doar a inclus-o în programul concertelor sale dar și a realizat o imprimare audio, care astăzi se păstrează în fonoteca IPNA „Teleradio-Moldova” și reprezintă un etalon al artei interpretative. În prezentul articol a fost realizată o analiză muzicologică și interpretativă a lucrării vizate în care autorul și-a propus drept scop evidențierea celor mai esențiale particularitățile stilistice ale renumitului clarinetist, conturând în cele din urmă o imagine artistică integră a interpretului.

Interpretative particularities of the Moldavian repertoire for clarinet by Eugen Verbetsky (based on the V. Rotaru's compositions)

In this article author analysis the interpretation of two miniatures for the clarinet and piano composed by V. Rotaru. The study is based on audio recordings of unique value, founded at the „Teleradio-Moldova” funds. Ballad for the clarinet and chamber orchestra has been performed by E. Verbetsky (clarinet) and Chamber Orchestra „Teleradio-Moldova” in 1976. Romance for clarinet and piano has been included at the documentary “Eugen Verbetsky” produced in 1976 by „Moldova-Film” company.