Creația lui C.M. Weber în viziunea interpretativă a lui E. Verbețchi (în baza analizei „Grand Duo Concertant” pentru clarinet și pian)

„Grad duo Concertante” de C.M. Weber este o celebră creație inclusă în repertoriul celor mai iluștri clarinetiști. Printre cei cointeresați în realizarea unei versiuni interpretative a capodoperei weberiene a fost și Eugen Verbețchi, care nu doar a inclus-o în programul concertelor sale dar și a realizat o imprimare audio, care astăzi se păstrează în fonoteca IPNA „Teleradio-Moldova” și reprezintă un etalon al artei interpretative. În prezentul articol a fost realizată o analiză muzicologică și interpretativă a lucrării vizate în care autorul și-a propus drept scop evidențierea celor mai esențiale particularitățile stilistice ale renumitului clarinetist, conturând în cele din urmă o imagine artistică integră a interpretului.

Particularitățile interpretării repertoriului moldovenesc pentru clarinet de Eugen Verbețchi (în baza creațiilor lui V. Rotaru)

În articolul vizat autorul analiză sub aspect interpretativ două miniaturi pentru clarinet și pian semnate de V. Rotaru. Studiul a fost efectuat în baza înregistrărilor audio cu valoare de unicat, care se află în fondul IPNA „Teleradio-Moldova”. Înregistrarea Baladei pentru clarinet și orchestră de cameră a fost realizată de E. Verbeţchi (clarinet) şi Orchestra de Cameră a IPNA „Teleradio-Moldova” în 1976. Romanța pentru clarinet și pian a fost inclusă în filmul documentar Евгений Вербецкий în anul 1976 la „Moldova-Film”.