Project Progress Start End
Duja Simion „10 studii de virtuozitate pe teme moldovenești”

Client: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Last Updated: 16/03/2019

25%

Sep 02 2018
Jul 01 2019
Duja Simion „Metodă de clarinet (Nivel elementar)”

Client: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Last Updated: 16/03/2019

2%

Sep 02 2018
Dec 27 2019

Negruța O. „Culegere de miniaturi pentru clarinet și pian”

Cu o deosebită plăcere anunțăm apariția culegerii de miniaturi pentru clarinet și pian de Oleg Negruța.Oleg Negruța „Culegere de miniaturi pentru clarinet și pian”. Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr. „Bons Offices”). 100 p. ISMN 979-0-3480-0332-0; ISBN 978-9975-87-393-2

Duja Simion „Melodii de neuitat (din folclorul românesc)”

Suntem bucuroși să vă prezentăm culegerea de melodii populare românești prelucrate de Duja Simion, cum ar fi: „La Nistru la mărgioară”, „Vin bădiţă, vin deseară”, „Cântec de leagăn”, „Nistrule pe malul tău”, „La oglindă”, „La morişca cea din jos”, „Mociriţă cu trifoi”, „Aseară vântul bătea”, „Leliţă-Ioană”, „Colo-n vale”, „Coasa”, „Cât e Siriul de mare”.